avtryck

avtryck

Information enligt § 5 TMG

Josef halder
Schulstr.1
24407 Oersberg

Representerad av:
Josef halder

kontakt:
Telefon: 04642-923741
E-post: kontakt@bauernhausurlaub.de

Momsregistreringsnummer:
Försäljningsskattens identifikationsnummer enligt §27a skatterätt: DE240614955

Ekonomisk id:

Varning:

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan emellertid inte påta oss något ansvar för innehållets noggrannhet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi dock inte en tjänsteleverantör för att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller för att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag är inte opåverkade. En skyldighet i detta avseende är emellertid endast möjlig från det datum då kunskap om en viss överträdelse är känd. Vid anmälan av lämpliga överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta ansvar för dessa externa innehåll. Den respektive leverantören eller operatören på sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid länkpunkten. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Vid anmälan om överträdelser tar vi omedelbart bort sådana länkar.

upphovsrätt

Innehållet och arbetet på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, bearbetning, distribution och eventuell exploatering utanför gränserna för upphovsrätt kräver det skriftliga samtycket från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast för privat, icke-kommersiell användning. Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören, beaktas upphovsrätten för tredje part. I synnerhet identifieras innehåll från tredje part som sådant. Om du fortfarande ska vara medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi om en anteckning. Vid anmälan om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Privacy Policy

Användningen av vår hemsida är vanligtvis möjlig utan att lämna personuppgifter. Såvitt som på våra sidor är personuppgifter (till exempel namn, adress eller e-postadresser) höjda, så sker det så långt som möjligt alltid på freiwilliger-basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.
Vi påpekar att datatransmissionen på Internet (t.ex. i meddelandet via e-post) kan uppvisa säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts tillgång är inte möjligt.
Användningen av kontaktuppgifter som offentliggörs i samband med tredje mans uppgiftsskyldighet för att skicka oönskade reklam- och informationsmaterial är härmed uttryckligen utesluten. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. spam-e-post.


Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med andra Google-data. Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktionerna på denna webbplats fullt ut. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.

Google AdSense

Den här webbplatsen använder Google Adsense, en webbannonseringstjänst av Google Inc., USA ("Google"). Google Adsense använder så kallade "cookies" (textfiler) som lagras på din dator och som låter dig analysera användningen av webbplatsen av dig. Google Adsense använder också så kallade "web beacons" (liten osynlig grafik) för att samla in information. Genom att använda webbeacon kan enkla åtgärder som besökartrafik på webbplatsen spelas in och samlas in. Informationen som genereras av cookien och / eller webbsidan om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen när det gäller reklam, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och annonser för webbplatsoperatörer och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med andra Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies på hårddisken och visning av webbbeacons genom att välja 'Acceptera inte cookies' i dina webbläsarinställningar (I MS Internet Explorer under '' Verktyg> Internetalternativ> Sekretess> Inställningar '' i Firefox under '' Verktyg> Inställningar> Sekretess> Kakor ''); Observera dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktionerna på denna webbplats fullt ut. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.

Avtryck av generaldirektoratet för advokatbyrån Hasselbach, Bonn